Pohjoinen kulttuurivirta -hanke

Tavoite

Tuoda elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle parantamalla Pohjoisen kulttuurin ja kulttuuritapahtumien viestintää, näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Kohderyhmät

 • Alueen kulttuuritapahtumajärjestäjät
 • Alueen kulttuurisisällön tuottajat
 • Paikalliset yrittäjät

Toimet

 • Viestintäkoulutukset ja verkostotapaamiset tapahtumajärjestäjille ja yrittäjille
 • Pohjoinen kulttuurivirta –lähetykset tapahtumista. Lähetykset sisältävät keskusteluja ja kulttuuriesityksiä
 • Mediaseuranta tapahtumille
 • Kävijäkyselyt tapahtumille
 • Matkailun ja kulttuuritapahtumien yhteisviestintäpilotit VisitOulun kanssa

Halutut tulokset

 • Tapahtumajärjestäjien viestintätaidot ja tapahtumien viestintä paranevat
 • Alueen verkosto laajenee ja vahvistuu
 • Alueen tapahtumien tunnettuus kasvaa
 • Alueen tapahtumien kävijämäärät kasvavat
 • Paikkakuntien elinvoimaisuus kasvaa tapahtumien kasvun myötä

Pohjoinen kulttuurivirta -hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuritapahtumien viestintää ja näkyvyyttä ja vahvistaa yhteistyötä kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kanssa. Viestinnän lisääntymisen ja laadun paranemisen myötä Pohjois-Pohjanmaan paikkakunnista ja kulttuurista tulee tunnetumpaa, Pohjois-Pohjanmaan vetovoima kasvaa ja kotimaan matkailijat valitsevat kohteekseen enenevissä määrin Pohjois-Pohjanmaan. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 2021-2022 Euroopan maaseuturahastosta. Osarahoittajina ovat alueen kunnat Haapavesi, Ii, Oulainen, Oulu, Raahe ja Taivalkoski.

Projektipäällikkö /toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen
pia(at)oulunjuhlaviikot.fi, p. 044 7232676