Kansainvälisen tapahtumaosallisuuden kehittäminen

Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys on osatoteuttaja Oulun kaupungin hankkeessa, jolla kehitetään toimintamallia Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumien näkyvyyden lisäämiseen digitaalisia kanavia hyödyntäen.

Hankkeen avulla pilotoidaan Ilmakitaransoiton MM-kisojen saamista tehokkaammin eurooppalaisille tv-kanaville. Pilottikokeilu kohdennetaan Ranskaan ja Saksaan, sillä molemmissa maissa on aktiivinen ilmakitaraverkosto ja maissa toimii Euroopan merkittävin kulttuurikanava ARTE.

Hankkeen avulla saatavan kokemuksen perusteella Oulu2026 -ohjelmasisällöistä sekä Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toimijoiden tapahtumista voidaan tarjota sisältöjä vastaavalla tavalla tv-levitykseen joko yksittäisinä pisteohjelmina tai arktisen alueen kulttuurielämään keskittyvänä sarjana. Hankkeen onnistuessa alueen tapahtumilla ja kulttuuritoimijoilla on mahdollisuus saada merkittävä kansainvälinen näkyvyys ja uusia yleisöjä sisällöilleen myös vuoden 2026 jälkeen, mikä edistää myös alan ansaintamahdollisuuksia ja työllisyyden kehittymistä luovilla aloilla.

Vuosina 2023-2024 toimivaa hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Pohjois-pohjanmaan liiton logo

Lisätiedot: Pia Alatorvinen, pia@nulloulunjuhlaviikot.fi, p. 044 723 2676