Uutiset

Pohjois-Pohjanmaalla vaatimaton kulttuurimaine

Maakunta tunnetaan lähinnä musiikista ja kesäfestivaaleista

Pohjois-Pohjanmaata ei tunneta kulttuurimaakuntana, osoittaa toukokuussa tehty kulttuuriasenteita ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumien mainetta tarkasteleva tutkimus. Kun suomalaisilta kysyttiin, onko Pohjois-Pohjanmaa kiinnostava kulttuurimaakuntana, vain 16 % vastasi myöntävästi. Kuitenkin kun vastaajalle lueteltiin lista paikallisista kulttuuritapahtumista, maakunnan kiinnostavuus kasvoi huomattavasti, ja vastaajista 37 % vastasi myöntävästi.

”Laadukkaita ja monipuolisia kulttuuritapahtumia on Pohjois-Pohjanmaalla paljon. Pienet toimijamme tekevät kyllä parhaansa markkinoinnissa, mutta tässä on selvästi terhakoitumisen paikka. Haluaisin myös kysyä, otetaanko pohjoisen kulttuuritoimijoiden tekemisiä esimerkiksi medioissa tosissaan ja arvostetaanko niitä muualla kuin paikallisesti? Onko vain Helsingin seudulla kaikkia suomalaisia kiinnostavaa kulttuuria? Arvostammeko itse riittävästi omaa ja naapurin tekemistä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä myös Pohjoinen kulttuurivirta -kanavallamme elokuussa”, Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen huomauttaa.

Oulun juhlaviikkojen Pohjoinen kulttuurivirta -kanava herättää pohjoista kulttuurikeskustelua ja näyttää alueen kulttuuritarjontaa elokuussa perjantaisin ja lauantaisin suorissa lähetyksissä. Suorat lähetykset ovat katsottavissa Oulun juhlaviikkojen somekanavilla ja osoitteessa pohjoinenkulttuurivirta.fi myös jälkeenpäin.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuritapahtumista on useimmin saatu valtakunnallisesti tietoa lehtijutuista, kaverilta ja radiosta. Lisäksi pohjoispohjalaiset saavat tapahtumista tietoa mainoksista. Neljä kymmenestä sanoo, ettei ole saanut tietoa mistään, tai ei osaa ottaa asiaan kantaa. Kyselyssä korostuikin toive saada tietoa tapahtumista.

”Pohjois-Pohjanmaata ei tunneta niin, että osattaisiin suorilta sijoittaa tapahtumia kartalle, mutta niitä luetellessa alkavat kellot soida. Onhan tässä haastetta meidän alueen tapahtumaviestinnälle, mutta myös matkailu- ja kaupunkimarkkinoinnille, joka voisi enemmän hyödyntää kulttuurikärkiä. Kiinnostavuus kasvaa heti, kun huomataan monipuolinen tarjonta”, toteaa Arctic Pulse -hankkeen projektikoordinaattori Taina Ronkainen.

Tutkimuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaa mielletään selvästi valtakunnallisesti tarkasteltuna kesätapahtumamaakunnaksi (kesä-elokuu). Muina ajanjaksoina alkavat tapahtumat ovat lähinnä pohjoispohjalaisten tiedossa. Useimmin Pohjois-Pohjanmaa nähdään musiikkimaakuntana.

Kiinnostavimmiksi tapahtumiksi valtakunnallisesti (halukkuus vierailla, kun tapahtuma järjestetään seuraavan kerran) nousevat Qstock, Suomipop-festivaali, Kalajoen juhannus, Ilmakitaransoiton MM-kisat, Nallikari Snow Fest, Bättre Folk, Kalajoen Venetsialaiset, Oulun Taiteiden Yö, Oulun Pride ja Päätaloviikko. Pohjoispohjalaiset itse nostavat kiinnostavimpien listalle myös Lumo Light Festivalin, Oulun Päivät, Koiteli Elää -festivaalin sekä The Irish Festival of Oulun.

Myös tietoisuus Oulun kulttuuripääkaupunkihausta on melko vähäistä Pohjois-Pohjanmaan ulkopuolella. Vain 14 % suomalaisista tiesi, että Oulu on hakemassa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Pohjoispohjalaisista sentään 63 % tiesi hausta toukokuussa.

”Kulttuuripääkaupungin tavoitteena on nimenomaan kehittää kaupunkia kulttuurin, yhdessä tekemisen ja taiteen avulla. Nimityksen saa se kaupunki, joka eniten hyötyy nimityksestä ja pystyy myös toteuttamaan laatimansa suunnitelman vuoden kulttuuriohjelmaksi”, muistuttaa Oulu2026- hankkeen hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen.

”Oulun seudun kulttuuri ansaitsee enemmän näkyvyyttä. Kulttuuripääkaupunkihanke ja muu seudun toimijoiden yhteistyö ovat keinoja näkyvyyden lisäämiseksi. Tutkimus antaa lisää pontta meidän työllemme! Tässä vaaditaan koko seudun tiivistä yhteistyötä, meillä on mahtavia elämyksiä tarjottavana”,  Rantala-Korhonen lisää.

Tutkimus on toteutettu Oulun Kulttuuritapahtumayhdistyksen, Elämysten tapahtumamaakunta -hankkeen, Arctic Pulse -hankkeen sekä BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikön toimeksiannosta. Toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy.

Kohderyhmän muodostivat 16-79-vuotiaat suomalaiset. Tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa toukokuussa 2020. Vastaajia on kaikkiaan 823 kpl, joista Pohjois-Pohjanmaalta 177. Kokonaisvastaajamäärällä noin 800 kpl tulosten tilastollinen virhemarginaali on keskimäärin noin + 3 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja:

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys, toiminnanjohtaja Pia Alatorvinen, pia@nulloulunjuhlaviikot.fi, 044 723 2676

BusinessOulu, projektikoordinaattori Taina Ronkainen, taina.ronkainen@nullbusinessoulu.com, 040 6211249

Taloustutkimus, Timo Myllymäki, timo.myllymaki@nulltaloustutkimus.fi, 010 7585 441.

Elämysten tapahtumamaakunta -hanke on Oulun kulttuuritapahtumayhdistyksen toteuttama Pohjois-Pohjanmaan maakunnan laajuinen tapahtumien kehittämishanke. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta vuosille 2019–2021 Euroopan maaseuturahastosta.

Interreg Nordin rahoittama Arctic Pulse -hanke kokoaa yhden brändin alle pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kulttuuria kärkenään musiikki. Oulun osuutta koordinoi BusinessOulun tapahtuma- ja markkinointiyksikkö vuosina 2019–21.

Lue tutkimuksesta lisää täältä