Kulttuurialan ja tapahtumien tukena

Kehitämme pohjoisen kulttuuritapahtumia ja -verkostoja

Oulun kulttuuritapahtumayhdistys on vuonna 2010 perustettu alueen kulttuuritapahtumien kehittäjäorganisaatio.

Koordinoimme elokuisia Oulun juhlaviikkoja ja tarjoamme tuotantopalveluja myös laajemmin kulttuuritapahtumille.

Hanketoiminnalla palvelemme kulttuuritoimijoita koko Pohjois-Pohjanmaalla.